Revize kotlů

Autorizované kontroly kotlů na tuhá paliva – základní informace

Máte doma kotel na tuhá paliva? Potom byste měli vědět o změně zákona, na jejímž základě mají domácnosti s vybranými typy kotlů povinnost nechat si provést jejich kontrolu a poté předložit její výsledek příslušnému obecnímu úřadu. Tato povinnost se vztahuje na kotle na tuhá paliva, které mají příkon 10 až 300 kW. Kotel musí splňovat podmínky alespoň třetí emisní třídy a těm, kteří si kontrolu provést nenechají, hrozí vysoká pokuta – až do výše 20 000 Kč.


Příprava na kontroly kotlů

Ještě předtím, než k Vám přijde proškolený servisní technik od výrobce, je třeba kotel připravit, aby mohla být kotle řádně provedena. Kotel tak musí být připravený ve studeném stavu, dále musíte mít nachystané dostatečné množství předepsaného paliva. Jestliže v průběhu čištění zjistíte, že některé součásti kotle budou potřebovat vyměnit, nezapomeňte to technikovi předem nahlásit, aby je mohl vzít s sebou a provést výměnu během kontroly kotle.